510 343 076 - skarbnik Edward Dąbrowski Sklep wędkarski „Zaczep” ul. Bora Komorowskiego 22.

Terminarz zawodów kołowych w 2021 r.

W związku z panująca sytuacją i brakiem możliwości przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia członków koła, Zarząd Koła podjął uchwałę w sprawie zaplanowania terminów zawodów w 2021 roku. Realizacja tego planu będzie uzalezniona od rozwoju sytuacji zwiazanej z panującą epidemią i wprowadzanymi regulacjami prawnymi. Prosimy o bieżące śledzenie informacji zamieszczanych na naszej stronie i w sklepie wędkarskim ZACZEP. […]

Read More »

ŻYCZENIA

Oby w te Święta wystapiły w Waszych domach objawy radości, spokoju i rodzinnego ciepła, a korona kojarzyła się tylko z Trzema Królami.Obyście w nadchodzącym Nowym Roku nosili maski , ale tylko karnawałowe i zarażali się nawzajem życzliwością, miłością i pozytywną energią. Niech się spelnią Waszę wszystkie mażenia, tego życzy Zarząd Koła

Read More »

Opłaty 2021

Z dniem 18.12.2020 r. Skarbnik koła rozpoczyna sprzedaż znaków wedkarskich na 2021 rok. Chętnych zapraszamy do siedziby koła w sklepie wedkarskim „Zaczep” przy ul. Bora Komorowskiego 22. Obowiązujące składki w PZW Uchwała nr 269/IX/2020 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego w sprawie składki członkowskiej na 2021 rok: Lp Treść Wysokość kwotowa w złotych 1. Składka członkowska […]

Read More »

V Zawody spławikowe

W dniu 04.10.2020 r. (niedziela) organizowane są zawody spławikowe dla członków naszego koła. Oprócz regulaminu zawodów obowiązuje również „Regulamin rozgrywania zawodów wędkarskich w czasie epidemii”, który jest dostępny na naszej stronie w zakładce Informacje. Między innymi każdy z zawodników zobowiązany jest do przedłożenia w dniu zawodów „Oświadczenia” załączonegio do wcześniej wspomnianego regulaminu. Zbiórka zawodników w […]

Read More »

III Zawody gruntowe dla seniorów i zawody spławikowe dla juniorów

W dniu 06.09.2020 (niedziela) organizowane są dla członków koła zawody gruntowe. Obowiązują zapisy do dnia 02.09. Zapisy prowadzone są w siedzibie koła, w sklepie wędkarskim ZACZEP przy ul. Bora Komorowskiego 22.Zbiórka zawodników w dniu zawodów o godz. 7.00 nad Kanałem Żerańskim przy ul. Płochocińskiej obok stanicy statku wycieczkowego. W trakcie zawodów dodatkowo obowiązują obostrzenia zawarte […]

Read More »