510 343 076 - skarbnik Edward Dąbrowski Sklep wędkarski „Zaczep” ul. Bora Komorowskiego 22.

Zawody podlodowe.

W dniu 29.01.2017 (niedziela) Zarząd koła organizuje zawody pod lodowe dla członków koła. Zbiórka chętnych w dniu zawodów o godzinie 07.30 nad zbiornikiem BALATON. Zawody odbędą się zgodnie z Regulaminem zawodów w dyscyplinach wędkarskich OM PZW. Zarząd Koła

Read More »

Nowy Regulamin uzyskania karty wędkarskiej

Nowy Regulamin uzyskania karty wędkarskiej obowiązujący od 7 listopada 2011 r. 1. Obowiązek posiadania karty wędkarskiej, uprawniającej do amatorskiego połowu ryb wędką, nakłada na wędkującego art. 7 ustawy o rybactwie śródlądowym z 18 kwietnia 1985 r. z późniejszymi zmianami oraz aktualnymi rozporządzeniami. 2. Karta wędkarska jest dokumentem potwierdzającym wiedzę ze znajomości zasad i warunków ochrony […]

Read More »