510 343 076 - skarbnik Edward Dąbrowski Sklep wędkarski „Zaczep” ul. Bora Komorowskiego 22.

Terminarz zawodów w 2022 roku

Zawody gruntowe – Kanał Żerański – 06.03 (niedziela)Spławikowe Mistrzostwa Koła (I t) – Kanał Żerański – 20.03 (niedziela) Spławikowe Mistrzostwa Koła (II t) – Kanał Żerański – 24.04 (niedziela)Towarzyskie zawody spinningowe – Serock– 08.05 (niedziela)Wycieczka – Jezioro Pomocnia – Błędowo – 20– 22.05Zawody dla dzieci i młodzieży (z okazji Dnia Dziecka) – Kanał Żerański – […]

Read More »

Opłaty na 2022 rok

Z dniem 17.12.2021 r. Skarbnik koła rozpoczyna sprzedaż znaków wędkarskich na 2022 rok. Chętnych zapraszamy do siedziby koła w sklepie wędkarskim „Zaczep” przy ul. Bora Komorowskiego 22. Obowiązujące składki w PZW Uchwała nr 361/IX/2021 Zarządu Głównego PZW z dnia 18.09.2021 r.: Lp Treść Wysokość kwotowa w złotych 1. Składka członkowska   100 2. Składka członkowska […]

Read More »

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Koła

W dniu 22.09.2021 r. (środa) odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Koła 90 Gocław.Zebranie odbedzie się o godz. 19.15 w pierwszym terminie lub o godz.19.30 w drugim terminie w świetlicy Klubu „IKAR” w Warszawie przy ul. Orlego Lotu 6.Planuje się następujący porządek obrad.1. Otwarcie obrad, wybór przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza, powołanie Prezydium.2. Przyjęcie porządku […]

Read More »

Terminarz zawodów kołowych w 2021 r.

W związku z panująca sytuacją i brakiem możliwości przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia członków koła, Zarząd Koła podjął uchwałę w sprawie zaplanowania terminów zawodów w 2021 roku. Realizacja tego planu będzie uzalezniona od rozwoju sytuacji zwiazanej z panującą epidemią i wprowadzanymi regulacjami prawnymi. Prosimy o bieżące śledzenie informacji zamieszczanych na naszej stronie i w sklepie wędkarskim ZACZEP. […]

Read More »

Opłaty 2021

Z dniem 18.12.2020 r. Skarbnik koła rozpoczyna sprzedaż znaków wedkarskich na 2021 rok. Chętnych zapraszamy do siedziby koła w sklepie wedkarskim „Zaczep” przy ul. Bora Komorowskiego 22. Obowiązujące składki w PZW Uchwała nr 269/IX/2020 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego w sprawie składki członkowskiej na 2021 rok: Lp Treść Wysokość kwotowa w złotych 1. Składka członkowska […]

Read More »