Rezygnacja Prezesa

Informujemy, że z dniem 16.11.2018 r. kol. Andrzej ZIELSKI ze względu na stan zdrowia zrezygnował z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Koła 90 Gocław. Decyzją Zarządu obowiązki Prezesa Zarządu, do czasu nowego wyboru na tą funkcję pełnił będzie kol. Robert REJSEL.