Znaki 2017

Z dniem 22.12.2016 r. Skarbnik Koła rozpoczyna sprzedaż znaków wędkarskich na 2017 rok. Chętnych zapraszamy do sklepu Zaczep przy Bora Komorowskiego 22. UWAGA – NIEPEŁNOSPRAWNI. W roku 2017 dla osób niepełnosprawnych obowiązuje tylko ulga przy opłacie składek na ochronę i zagospodarowanie (opłata okręgowa) natomiast składka członkowska (opłata PZW) będzie pobierana w wysokości 100%.

Znaki na 2017 r. na podstawie:

UCHWAŁA ZARZĄDU OKRĘGU  W SPRAWIE ZEZWOLEŃ NA AMATORSKI POŁÓW RYB, WYSOKOŚĆ SKŁADEK  I ULG ORAZ ZASAD WĘDKOWANIA W WODACH OKRĘGU MAZOWIECKIEGO  POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO

W 2017 ROKU.

UCHWAŁA ZARZĄDU GŁÓWNEGO W SPRAWIE SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ NA 2017 ROK.

Uwaga!!!

a) podczas opłacania znaków wędkarskich na 2017 rok, tak jak w 2016, należy okazać: kartę wędkarską, legitymację członkowską PZW oraz złożyć wypełniony rejestru połowu ryb za rok 2016,

b) osoby, które nie złożą rejestru za rok 2016 nie otrzymają zezwolenia na rok 2017. W wyjątkowych przypadkach (choroba, nieobecność w kraju, zagubienie dokumentów, dopuszczalne będzie złożenie oświadczenia).

Składka członkowska – podstawowa – 86 zł

Składka członkowska – ulgowa 50% – 43 zł

– młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat
– członkowie odznaczeni Srebrną i Złotą odznaka PZW
– mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia
– kobiety po ukończeniu 60 roku życia

Składka członkowska – ulgowa 75% – 22 zł

– członkowie uczestnicy do 16 lat
– członkowie odznaczeni Odznaka PZW Złotą z Wieńcami

Składka okręgowa – podstawowa – 125 zł

Składka ulgowa 50% – 63 zł

– młodzież szkolna i studencka od 16 do 24 lat
– członkowie odznaczeni Srebrną i Złotą odznaką PZW
– mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia
– kobiety po ukończeniu 60 roku życia
– osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
(posiadające legitymację dokumentującą stopień niepełnosprawności)

Składka ulgowa 75% – 32 zł

– osoby, które ukończyły 75 lat
– członkowie odznaczeni Odznaką PZW Złotą z Wieńcami
– członków uczestników (młodzież do 16 lat) ‚

Składka uzupełniająca do składki podstawowej – pełnej na wody górskie – 40/20/10 zł‚

Wpisowe

– członka zwyczajnego – 25 zł
– członka uczestnika – 12 zł

Legitymacja członkowska – 5 zł