510 343 076 - skarbnik Edward Dąbrowski Sklep wędkarski „Zaczep” ul. Bora Komorowskiego 22.

Komunikat dot. połowu ryb w porze nocnej na zbiornikach zaporowych

W związku z licznymi sygnałami ze środowiska wędkarskiego, popartymi wnioskami z Walnych Zgromadzeń Sprawozdawczych w 2020 r. opinią Policji Rzecznej oraz Działu Zagospodarowania i Ochrony Wód, Prezydium Zarzadu OM na wniosek Komisji Zagospodarowania i Ochrony Wód podjęto Uchwałę Nr 163/e/2020 w dniu 30 kwietnia 2020 r o dopuszczenie wędkowania z jednostek pływających w porze nocnej […]

Read More »

Po 30 kwietnia wpisowe za 1 zł!

W kwietniu br. Zarząd Główny PZW wprowadził nowelę do uchwały ZG nr 159/IX/2019 z 20 września 2019 r. w sprawie ustanowienia składki członkowskiej na 2020 r. Zmiany polegają  m.in. na wprowadzeniu symbolicznego wpisowego dla tych osób, które wniosły składkę członkowską w roku 2019, a nie zdążą z uiszczeniem składek na bieżący rok do 30 kwietnia. […]

Read More »