Komunikat dot. połowu ryb w porze nocnej na zbiornikach zaporowych

W związku z licznymi sygnałami ze środowiska wędkarskiego, popartymi wnioskami z Walnych Zgromadzeń Sprawozdawczych w 2020 r. opinią Policji Rzecznej oraz Działu Zagospodarowania i Ochrony Wód, Prezydium Zarzadu OM na wniosek Komisji Zagospodarowania i Ochrony Wód podjęto Uchwałę Nr 163/e/2020 w dniu 30 kwietnia 2020 r o dopuszczenie wędkowania z jednostek pływających w porze nocnej na łowiskach Okregu OM PZW w Warszawie z wyłączeniem wód oznaczonych indeksem 14 oraz 17 w zezwoleniu na 2020 r.

W załączniku nr 3, paragraf 2 Technika Połowu, pkt 2 Czas połowu (zezwolenie na amatorski połów ryb wędką w 2020 r. – zasady wędkowania obowiązujące w wodach OM PZW w Warszawie wykreśla się zdanie:
Z łodzi wolno wędkować tylko w porze dziennej, z wyjątkiem zbiorników zaporowych, gdzie w okresie od 01 czerwca do 30 września wolno wedkować całą dobę.
Zastepuje się go zapisem:
Z jednostek pływających wolno wędkować w porze dziennej i nocnej w okresie od 1 maja do 31 grudnia, z wyjątkiem wód oznaczonych indeksem 14 oraz 17 w zezwoleniu.