I zawody gruntowe

W dniu 9.08.2020 (niedziela) organizowane są dla członków koła zawody gruntowe. Zbiórka zawodników w dniu zawodów o godz. 6.00 przy pierwszej przepompowni od mostu siekierkowskiego. W trakcie zawodów dodatkowo obowiązują obostrzenia zawarte w regulaminie rozgrywania zawodów w trakcie epidemi COVID-19 (dostępny na stronie koła).
Zarząd koła