Opłaty na 2020 rok

Z dniem 20.12.2019 r. Skarbnik koła rozpoczyna sprzedaż znaków wedkarskich na 2020 rok. Chętnych zapraszamy do siedziby koła w sklepie wedkarskim „Zaczep” przy ul. Bora Komorowskiego 22.

Obowiązujące składki w PZW

Uchwała nr176/IX/2019 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego w sprawie składki członkowskiej na 2020 rok:

LpTreśćWysokość kwotowa w złotych
1.Składka członkowska  100
2.Składka członkowska ulgowa 50%   1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat, 2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW 3) mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu          członkowskiego powyżej 10 lat, 4) kobiety od 60 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu          członkowskiego powyżej 10 lat  50
3.Składka członkowska ulgowa 75%   1) członkowie uczestnicy do lat 16 2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami 25
4.Wpisowe: 
1) członka zwyczajnego PZW
2) członka uczestnika PZW
  
25 
0-25
5.Legitymacja członkowska    5

  1. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

  2. Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW.

Obowiązujące składki w Okręgu Mazowieckim

Uchwała Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zezwoleń na amatorski połów ryb, wysokości składek i ulg oraz zasad wędkowania w wodach Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w 2020 roku:

RODZAJ POŁOWU/ZAKRES ULGZRZESZENI W PZW/RODZAJ POŁOWUNIEZRZESZENI W PZW
CAŁOROCZNYSKŁADKA*OPŁATA
Wody nizinne bez wód górskich – pełna150 zł400 zł
ULGA I**- 50%:      młodzież szkolna i studenci w wieku 17-24 lat, kobiety od 60 roku życia *** (udokumentowanie stażu członkowskiego powyżej 10 lat), mężczyźni od 65 roku życia ***   (udokumentowanie stażu członkowskiego powyżej 10 lat), współmałżonek****, odznaczeni Srebrną i Złotą Odznaką PZW, osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (posiadające legitymację lub orzeczenie dokumentujące stopień niepełnosprawności)75 zł (wody nizinne bez wód górskich)
ULGA II-75%:    członek uczestnik do 16 lat***  odznaczeni Złotą Odznaką PZW                   z wieńcami,               50zł (wody nizinne bez wód górskich)
OKRESOWYSKŁADKA*OPŁATA
1-dniowa wody nizinne  40 zł70 zł
3-dniowa wody nizinne  60 zł110 zł
7-dniowa wody nizinne  80 zł

   * składka – członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód PZW

   ** można skorzystać tylko z jednej ulgi

  *** system ulg stosuje się w ciągu całego roku, w którym ukończono określony wiek

**** ulga przysługuje po wniesieniu składki członkowskiej i okręgowej przez małżonka i składki członkowskiej przez współmażonka.

Opłata egzaminacyjna: dla osób do lat 16 – bezpłatnie, dla pozostałych – 30 zł.
Wpisowe członka uczestnika – 12 zł.

Składki członkowskie okręgowe obowiązują od chwili wniesienia do końca roku kalendarzowego.