Opłaty na 2022 rok

Z dniem 17.12.2021 r. Skarbnik koła rozpoczyna sprzedaż znaków wędkarskich na 2022 rok. Chętnych zapraszamy do siedziby koła w sklepie wędkarskim „Zaczep” przy ul. Bora Komorowskiego 22.
Obowiązujące składki w PZW
Uchwała nr 361/IX/2021 Zarządu Głównego PZW z dnia 18.09.2021 r.:

LpTreśćWysokość kwotowa w złotych
1.Składka członkowska  100
2.Składka członkowska ulgowa 50%  
1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,
2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW
3) mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat,
4) kobiety od 60 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat
  50
3.Składka członkowska ulgowa 75%  
1) członkowie uczestnicy do lat 16
2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami
 25
4. Wpisowe:
1) członka zwyczajnego PZW
2) członka uczestnika PZW
  
25
0-25
5. Legitymacja członkowska   5

  1. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.
 2. Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje
od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW.
3. Ustalenie wysokości wpisowego dla członka uczestnika PZW należy do Zarządu Okręgu
(w granicach określonych niniejszą uchwałą).

Obowiązujące składki w Okręgu Mazowieckim PZW

Zarządzenie Nr 57/2021 Pełnomocnika ZG PZW p.o. Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawie z dnia 28.10.2021 r.
WYSOKOŚĆ SKŁADEK CZŁONKOWSKICH NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD I OPŁAT W 2022 r.

RODZAJ POŁOWU
ZAKRES ULG
Zrzeszeni w PZW/Rodzaj połowuNierzeszeni w PZW
CAŁOROCZNYSKŁADKA*OPŁATA
Wody nizinne i górskie – pełna230 zł450 zł
Wody nizinne bez wód górskich – niepełna 180 zł400 zł
ULGA I**- 50%:     
– młodzież szkolna i studenci w wieku 17-24 lat,
– kobiety od 60 roku życia ***
– mężczyźni od 65 roku życia ***
– współmałżonek****
– odznaczeni Srebrną i Złotą Odznaką PZW
– osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (posiadające legitymację lub orzeczenie dokumentujące stopień niepełnosprawności) *****
115 zł (wody nizinne i górskie)
———————
90 zł (wody nizinne bez wód górskich)
ULGA II-75%:  
– członek uczestnik do 16 lat***
– odznaczeni Złotą Odznaką PZW z Wieńcami
57 zł (wody nizinne i górskie)
———————
45 zł (wody nizinne bez wód górskich)
OKRESOWYSKŁADKA*OPŁATA
1-dniowa wody nizinne i górskie  30 zł50 zł
3-dniowa wody nizinne i górskie   60 zł110 zł
7-dniowa wody nizinne i górskie  90 zł 140 zł

   * składka – członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód PZW

   ** można skorzystać tylko z jednej ulgi

  *** system ulg stosuje się w ciągu całego roku, w którym ukończono określony wiek

**** ulga przysługuje po wniesieniu składki członkowskiej i okręgowej przez małżonka i składki członkowskiej przez współmażonka.

***** przysługuje osobom, które posiadają legitymację stwierdzającą znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. Legitymacje osoby
niepełnosprawnej wystawiane są wyłącznie na podstawie wydanych przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności: orzeczeń
o niepełnosprawności, orzeczeń o stopniu niepełnosprawności albo orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień. Orzeczenia organów orzecznictwa
rentowego (ZUS, KRUS, MON, MSWiA) nie stanowią podstawy do wydania legitymacji osoby niepełnosprawnej

Opłata egzaminacyjna: dla osób do lat 16 – bezpłatnie, dla pozostałych – 30 zł.
Wpisowe członka uczestnika – 12 zł.

Składki członkowskie okręgowe obowiązują od chwili wniesienia do końca roku kalendarzowego.

Uwaga:

Zezwolenia na wędkowanie dla członków uczestników (do lat 16) oraz członków honorowych PZW, którzy sa zrzeszeni w innych okręgach, wydawane są wyłącznie w biurze Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawe przy ul. Twardej 42 – od pn. do pt., w godz. 10.00 – 15.00. Dodatkowe informacje pod nr. tel. 22 620 51 96.

Na wodach ogólnodostępnych Okręgu Mazowieckiego PZW obowiązuje karta wędkarska oraz zezwolenie na amatorski połów ryb wędką, wystawione na podstawie