Zasady wędkowania 2016

Zasady wędkowania obowiązujące na wodach Okręgu Mazowieckiego w roku 2016.Obowiązki i ograniczenia ogólne:

I. Na wodach Okręgu Maz. obowiązuje „Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb PZW” oraz rejestr połowów wędkarskich.

II. Ograniczenia szczególne dotyczące wód Okręgu Mazowieckiego:

1. Obręby ochronne ustalone przez Zarząd Województwa Mazowieckiego i Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego – zamieszczono w „Zezwoleniu na amatorski połów ryb wędką”:

2. Połów metodą trollingową jest dozwolony po uiszczeniu składki na łowienie metodą trolingową, na wodach Zbiornika Zegrzyńskiego (od zapory w Dębem do m. Kacice na rz. Narew, do m. Barcice na rz. Bug, do ujścia rz. Rządzy i ujścia Kanału Żerańskiego w Nieporęcie), a także w Wiśle od ujścia Pilicy do ujścia Mołtawy oraz od Kępy Ośnickiej 624 km rz. Wisły do miejscowości Modzerowo (lewy brzeg Wisły) 670 km rz. Wisły. Na pozostałych wodach Okręgu Mazowieckiego PZW trolling jest ZABRONIONY,

3. Wyłącza się z wędkowania 300-metrowy odcinek rzeki Saska od jeziora Janówek w dół rzeki (teren ZR Janowo),

4. Wyłącz się z wędkowania 300-metrowy odcinek na lewym brzegu Wisły obejmujący teren basenu i przystani wioślarskiej we Włocławku przy ul. Piwnej 1A.

5. Na wyrobisku po Żwirowym Gnojno w okresie od 1 kwietnia do 31 maja obowiązuje całkowity zakaz połowu ryb,

6. Całkowity zakaz wędkowania na błystkę podlodową obowiązuje: w rzece Wiśle od mostu drogowego w m. Góra Kalwaria do ujścia rz. Narew.

7. Wędkowanie „na żywca” dozwolone jest tylko z brzegu lub zakotwiczonej łodzi,

8. Wody o powierzchni do 40 ha mogą być objęte zakazem wędkowania przez Zarząd Koła na czas do 72 godzin od chwili zarybienia (trzy doby), nie dłużej jednak niż do godziny 6:00 w sobotę. Zakaz wędkowania musi być ogłoszony na tablicy informacyjnej,

9. Na zbiorniku wodnym Zakładu Gurniczego w Skokach, który jest na całym obszarze wyrobiskiem pożwirowym występują zagrożenia związane z eksploatacją wyrobiska i obowiązują zakazy: zakaz wędkowania w strefie eksploatacji kruszywa, zakaz używania ognia i rozpalania ognisk – dotyczy terenów położonych bliżej niż 100 m od granicy lasu, wędkarzy przebywających na terenie Zakładu Gurniczego obowiązuje stosowanie się do poleceń nadzoru górniczego, wszelkie nieprawidłowości i niebezpieczeństwa należy zgłaszać kierownictwu eksploatacji kruszywa w Skokach.

10. Całkowity zakaz wędkowania metodą spinningową w wodach zaznaczonych indeksem (9) w zezwoleniu na amatorski połów ryb wędką.

11. Całkowity zakaz zabierania ryb łososiowatych (pstrąga i lipienia – rz. Rządza – woda górska oraz zbiorniki: Witkowizna i Rzadza).

12. Na rz. Rządzy obowiązuje stosowanie haków bezzadziorowych i podbieraka.

13. Wędkowanie w jez. Góra i Pomocnia dozwolone jest tylko z łodzi wypożyczonych w stanicach wędkarskich,

14. Wymiary ochronne i limity połowów:

a) okoń do 18 cm (nie dotyczy wód górskich),

b) karp do 30 cm na wszystkich wodach,

c) kleń, jaź 5 szt. łącznie.

15. Zakaz używania sprzętu pływającego na gliniankach w Grodzisku Mazowieckim – Natolin,

16. Zakaz połowu ryb z jednostek pływających w wodach zaznaczonych indeksem (14) w zezwoleniu na amatorski połów ryb wędką

17. Zakaz połowu ryb na zimowisku w m. Czyżew od 01 listopada do 31 marca każdego roku. Zimowisko obejmuje odcinek rz. Brok od mostu betonowego w m. Czyżew Chrapki w dół biegu rzeki na odcinku 100 m. bieżących, na całej powierzchni pokrywy lodowej tego odcinka (lub otwartego lustra wody).

18. Na odcinku Kanału Żerańskiego od mostu w Aleksandrowie do Zbiornika Zegrzyńskiego w okresie od 1 listopada do 31 marca obowiązuje zasada „złów i wypuść”.

Nieprzewidziane zmiany zasad wędkowania, wynikające z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Okręgu Maz. PZW, będą zamieszczane na stronie internetowej Okręgu: www.ompzw.pl