Zmiana członka Zarzadu Koła

Inormujemy, że w zwiazku z rezygnacją z funkcji członka zarządu kol. Marcina PÓŁTORAKA, w dniu 17.02.2022 r. Zarząd Koła poddjoł uchwałę powołującą na nowego członka zarządu kol. Piotra KAWIAKA. Kol. Marcinowi dziękujemy za dotychczasową pracę a kol. Piotrowi dziękujemy za wyrażenie zgody na pracę w Zarządzie jako Kapitan Sportowy Koła.
Zarząd Koła