Znaki 2019

Z dniem 19.12.2018 r. Skarbnik Koła rozpoczyna sprzedaż znaków wędkarskich na 2019 rok. Chętnych zapraszamy do siedziby koła w sklepie wędkarskim „ZACZEP” przy Bora Komorowskiego 22.

Obowiązujące składki w PZW

Uchwała nr 61/IX/2018 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego w sprawie składki członkowskiej na 2019 rok:

LpTreśćWysokość kwotowa w złotych
1.Składka członkowska  90
2.Składka członkowska ulgowa 50%   1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat, 2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW 3) mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu          członkowskiego powyżej 10 lat, 4) kobiety od 60 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu          członkowskiego powyżej 10 lat   45
3.Składka członkowska ulgowa 75%   1) członkowie uczestnicy do lat 16 2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami  22
4.Wpisowe: 
1) członka zwyczajnego PZW
2) członka uczestnika PZW
   
25 
0-25
5.Legitymacja członkowska    5

  1. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

  2. Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW.

Uwaga:

 – Zezwolenia na wędkowanie dla członków uczestników (do lat 16) oraz członków honorowych PZW, którzy sa zrzeszeni w innych okręgach, wydawane są wyłącznie w biurze Zarządu Okręgu Mazowieckiego PZW w Warszawe przy ul. Twardej 42 – od pn. do pt., w godz. 10.00 – 15.00. Dodatkowe informacje pod nr. tel. 22 620 51 96.

Obowiązujące składki w Okręgu Mazowieckim

Uchwała Zarządu Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zezwoleń na amatorski połów ryb, wysokości składek i ulg oraz zasad wędkowania w wodach Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związku Wędkarskiego w 2018 roku:

 uchwała nr 66/Z.O/2018

RODZAJ POŁOWU/ZAKRES ULGZRZESZENI W PZW/RODZAJ POŁOWUNIEZRZESZENI W PZW
CAŁOROCZNYSKŁADKA*OPŁATA
Wody nizinne bez wód górskich – pełna130 zł350 zł
ULGA I**- 50%:      młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat, kobiety od 60 roku życia *** (udokumentowanie stażu członkowskiego powyżej 10 lat), mężczyźni od 65 roku życia ***   (udokumentowanie stażu członkowskiego powyżej 10 lat), współmałżonek****, odznaczeni Srebrną i Złotą Odznaką PZW, osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (posiadające legitymację lub orzeczenie dokumentujące stopień niepełnosprawności) 65 zł
ULGA II-75%:    członek uczestnik do 16 lat***  odznaczeni Złotą Odznaką PZW                   z wieńcami,               33 zł
OKRESOWYSKŁADKA*OPŁATA
1-dniowa wody nizinne  30 zł40 zł
3-dniowa wody nizinne  50 zł80 zł
7-dniowa wody nizinne  70 zł

   * składka – członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód PZW

   ** można skorzystać tylko z jednej ulgi

  *** system ulg stosuje się w ciągu całego roku, w którym ukończono określony wiek

**** ulga przysługuje po wniesieniu składki członkowskiej i okręgowej przez małżonka i składki członkowskiej przez współmażonka.

Opłata egzaminacyjna: dla osób do lat 16 – bezpłatnie, dla pozostałych – 30 zł.

Składki członkowskie okręgowe obowiązują od chwili wniesienia do końca roku kalendarzowego.