NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KOŁA

W związku z rezygnacją dotyczasowego Prezesa Zarzadu Koła kol. Andrzeja ZIELSKIEGO i koniecznością wyboru nowego Prezesa, w dniu 13.02.2019 r. (środa) o godz. 20.00 (w pierwszym terminie), o godz. 20.15 (w drugim terminie) odbędzie się w Klubie „Ikar” przy ul. Orlego Lotu 6, w Warszawie

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE KOŁA PZW nr 90 GOCŁAW
W SPRAWIE WYBORU PREZESA ZARZADU KOŁA 90 GOCŁAW

Z NASTĘPUJACYM PORZĄDKIEM OBRAD: 
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zgromadzenia.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Wybór Komisji:
– mandatowej
– skrutacyjnej
– wyborczej
5. Wybór: Prezesa Zarząd Koła 
6. Ogłoszenie wyników wyborów
7. Zakończenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Serdecznie zapraszamy
Zarząd Koła