REGULAMIN OKRĘGOWEGO ŁOWISKA SPORTOWEGO

Regulamin Okręgowego Łowiska Sportowego na Kanale Królewskim od mostu drogowego w m. Aleksandrów do ujścia
Kanału Królewskiego do Jeziora Zegrzyńskiego wraz z dopływem Beniaminówki (Samicy) od jej ujścia do Kanału
Królewskiego w Nieporęcie do mostu drogowego przy ul. Małołęckiej (gm. Nieporęt)
1) Administratorem łowiska jest Okręg Mazowiecki PZW.
2) Zasady sportowego połowu ryb obowiązują na łowisku przez cały rok.
3) Na łowisku obowiązują następujące zasady wędkowania:
 dyscyplina spławikowa i gruntowa (feder): można używać siatek do przetrzymywania ryb. Siatka okrągła o średnicy
obręczy 40 cm oraz prostokątna o przekątnej minimum 50 cm, długość siatki minimum 3 m. Obowiązuje zakaz zabierania ryb
z łowiska. Wszystkie ryby po zakończeniu wędkowania należy wypuścić do wody.
 dyscyplina spinningowa i muchowa: wszystkie ryby po złowieniu i zmierzeniu należy natychmiast wypuścić do wody.
Obowiązuje zakaz zabierania ryb z łowiska.
4) W czasie zawodów obowiązują przepisy sportu wędkarskiego zawarte w regulaminach rozgrywania zawodów OM PZW.
5) Organizator ma obowiązek zgłoszenia zawodów do Okręgu Mazowieckiego – dział sportu.
6) Prawo do wędkowania mają osoby posiadające zezwolenie na wędkowanie w wodach Okręgu Mazowieckiego.
7) Na czas rozgrywania zawodów wędkarskich wędkarze indywidualni zobowiązani są do opuszczenia terenu zawodów
z możliwością wędkowania poza terenem.
8) Wędkarze i organizatorzy zawodów nieprzestrzegający zasady utrzymania porządku i czystości na brzegach będą pozbawiani
prawa wędkowania na łowisku i obciążeni kosztami sprzątania.
9) Wstęp na łowisko jest równoznaczny z akceptacją obowiązującego Regulaminu.

Nieprzewidziane zmiany zasad wędkowania, wynikające z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Okręgu Mazowieckiego
PZW, będą zamieszczane na stronie internetowej Okręgu: www.ompzw.pl